Quay về
Trang chủ

[Thông báo] SlimCRM Update Tính Năng Mới


TÍNH NĂNG MỞ RỘNG "HỒ SƠ NHÂN SỰ"
  • Cung cấp cơ sở dữ liệu hợp nhất cho tất cả nhân viên trong quá khứ và hiện tại bao gồm các chương trình đào tạo, đánh giá hiệu suất, hợp đồng lao động...
  • Đây là tính năng không thể thiếu với một doanh nghiệp 4.0
SlimCRM update tính năng mới: hồ sơ nhân sự

LỢI ÍCH
  • Dữ liệu 360 độ về từng nhân viên trong công ty
  • Rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên
  • Xây dựng thư viện bài test và lộ trình đào tạo cho từng vị trí
  • Đánh giá quá trình đào tạo tự động, minh bạch và trực quan
CÁCH NÂNG CẤP
  • Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn để được kích hoạt tính năng mở rộng này
  • Nâng cấp miễn phí với các khách hàng ký hợp đồng trước ngày 01/09/2022
Xem chi tiết tính năng tại: https://help.slimcrm.vn/tinh-nang-mo-rong/ho-so-nhan-su

SlimCRM - Nền tảng chuyển đối số cho doanh nghiệp nhỏ
Hotline 0899.172.899
Hòm thư hỗ trợ info@slimsoft.vn


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.