Quay về
Trang chủ

[Tính năng mới] Phân quyền theo "Nhóm kinh doanh"


Tính năng đơn giản nhưng hữu ích cho phép bạn ra nhiều nhóm kinh doanh và phân quyền xem mục "CƠ HỘI" cho từng nhóm. Tính năng phù hợp với:
  • Công ty có nhiều nhóm kinh doanh khác nhau
  • Cần phân quyền xem CƠ HỘI, theo đó trưởng nhóm sẽ được xem toàn bộ cơ hội thuộc nhóm mình

Để kích hoạt module mới xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ. Tuy nhiên SlimCRM khuyến nghị khách hàng hãy giữ mô hình quản lý đơn giản nhất có thể, và chỉ phân cấp khi thực sự cần thiết.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.