Quay về
Trang chủ

SlimCRM và bộ luật bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation)

Trang chủ | SlimCRM (18/11/2022)

GDPR là gì?
GDPR là Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation) được ban hành và có hiệu lực tại các nước thuộc Liên minh châu  Âu (EU).
Bộ luật này sẽ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư đối với các công dân EU và cũng áp dụng với các quốc gia khác theo nhiều cách.
GDPR là gì
GDPR có vai trò gì?
GDPR sẽ mang lại cho công dân châu Âu - những ai có dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng, 8 quyền cơ bản:
 • Quyền được thông báo: Nếu một công ty đang thu thập dữ liệu của bạn, họ cần phải báo cho bạn biết
 • Quyền được truy cập: Nếu được bạn yêu cầu, tổ chức đang lưu trữ dữ liệu của bạn phải cung cấp dữ liệu
 • Quyền được cải chính: bạn có thể yêu cầu công ty cập nhật dữ liệu khi phát hiện có sai sót
 • Quyền được xóa bỏ: Bạn có thể yêu cầu một công ty xóa mọi dữ liệu mà họ đang nắm giữ trong một số tình huống nhất định
 • Quyền được luân chuyển dữ liệu: Chủ thể dữ liệu có quyền đưa dữ liệu cá nhân của mình từ dịch vụ này sang dùng với một dịch vụ khác.
 • Quyền được phản đối
 • Các quyền liên quan đến việc tự ra quyết định
Những công ty nào cần thực hiện GDPR?
 • GDPR áp dụng cho các tổ chức trong Liên minh Châu  Âu, cũng như các công ty đặt bên ngoài EU. 
 • Về cơ bản, bất kỳ tổ chức nào cung cấp hàng hóa hoặc các dịch vụ cho hoặc giám sát các hành vi của đối tượng dữ liệu EU, đều bị ảnh hưởng bởi GDPR. Quy định áp dụng cho cả công ty kiểm soát lẫn công ty xử lý, nghĩa là “điện toán đám mây” không được miễn trừ khỏi việc thực thi GDPR.

SlimCRM và các tính năng giúp tuân thủ GDPR

 • Chúng tôi khuyến khích mọi công ty áp dụng một phần hoặc tất cả các quy định GDPR để đảm bảo quyền lợi của chính doanh nghiệp và cả khách hàng của bạn
 • Khách hàng đang sử dụng dịch vụ SlimCRM đều được cung cấp đầy đủ các tính năng phần mềm giúp bạn tuân thủ GDPR một cách dễ dàng và hiệu quả
   

 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.