Quay về
Trang chủ

SlimCRM Update Tính Năng Dashboard Tài Chính Mới


SlimCRM xin thông báo về dashboard tài chính mới với các chỉ số quan trọng, truy cập nhanh chóng từ màn hình [Bảng tin]:
  1. Tình hình tồn quỹ
  2. Số lượng giao dịch
  3. Lợi nhuận kinh doanh
  4. Cấu trúc chi phí
  5. Doanh thu bán hàng
  6. Dòng tiền
Dashboard tài chính mới của SlimCRM
Dashboard tài chính mới của SlimCRM
SlimCRM tin tưởng rằng dashboard này sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp và hỗ trợ quyết định kinh doanh một cách hiệu quả.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của SlimCRM hoặc số điện thoại 0899.172.899
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ !
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.